QIT4kids

QIT4kids is het eindproduct van een innovatieproject dat in de voorbije 16 maanden werd uitgerold met steun van het Vlaio (Vlaams Agentschap voor Innovatie en Ondernemen).

De online tool QIT4kids maakt het mogelijk om het therapieverloop van kinderen, jongeren én hun ondersteunend netwerk systematisch en dynamisch over de tijd op te volgen en bij te sturen. Geheel in lijn met de QIT-filosofie worden effect-, proces- en alliantiemetingen afgewisseld en worden kwantitatieve metingen aangevuld met kwalitatieve feedback. Naast een bevraging-op-maat zijn de nodige speelse elementen voorzien om kinderen en jongeren maximaal te betrekken (en betrokken te houden) bij het monitoren: de traditionele manier van bevragen (via aanvinken van antwoordopties) werd afgewisseld met schuifbalken, bewegende beelden, versleepbare pictogrammen, vrije antwoordvelden,...

Onderstaande demo geeft u in 5 minuten u een heldere inkijk in de werking van QIT4kids.

Wil je meer informatie over QIT4kids schrijf je dan in voor een webinar en krijg vanachter je eigen PC antwoorden op al je vragen.

Je kan QIT4kids gratis en vrijblijvend gedurende 3 maanden uitproberen door je in te schrijven via deze link.

 

Zie ook het artikel 'QIT4kids : ROMMEN bij jonge patiënten' in GZ - Psychologie.

Ter ondersteuning werden ook enkele implementatievideo's uitgewerkt :

Implementatievideo QIT4kids : Introductie monitoring aan gezin met lagere school kind

Implementatievideo QIT4kids : Bespreking evolutie feedback

Implementatievideo QIT4kids : Bespreking ontevredenheid ouders

 

Heb je nog vragen ? Neem dan contact met ons op via info@qitonline.be