Trajectopvolging

"Feedback is the breakfast of the champions" (Blachard & Johnson)


Door systematisch feedback te verzamelen in de loop van het zorgtraject wordt de kwaliteit van therapie geoptimaliseerd. Monitoring komt niet in de plaats van psychotherapie. Het therapeutisch contact in het hier-en-nu blijft de voornaamste focus. Maar onderzoek en klinische ervaring hebben aangetoond dat monitoring het therapeutisch contact verbetert: door cliënten ten volle te laten participeren, komt een betere afstemming tot stand, hetgeen bijdraagt aan de effectiviteit en doelgerichtheid van therapie.


Om het monitoren naadloos te laten aansluiten bij de dagelijkse klinische praktijk (‘blended therapy'), worden de online cliëntantwoorden automatisch verwerkt in een overzichtelijk feedbackrapport. Dit is onmiddellijk beschikbaar voor hulpverleners en geeft hen in een oogopslag de nodige informatie over cruciale evoluties en belangrijke aandachtspunten.

De cliëntantwoorden zijn tevens (in niet-bewerkte vorm) voor hulpverleners beschikbaar in een excel databestand. Per cliënt kan automatisch een data-export gegenereerd worden, dat eenvoudig geëxporteerd kan worden naar andere statistische verwerkingsprogramma's (zoals SPSS).
Deze functionaliteit wordt frequent gebruikt voor onderzoeks- en beleidsdoeleinden: cross-casus analyses maken het mogelijk om meer zicht te krijgen op belangrijke kwaliteitsindicatoren, zoals cliënttevredenheid, outcomevariantie, veranderingsprocessen en beïnvloedende factoren.

In de afgelopen jaren werd door ons team uitgebreid onderzoek verricht op het geanonimiseerde databestand van QIT online. Dit gebeurde in samenwerking met collega-onderzoekers en studenten. Een overzicht van dit onderzoek vindt u onder publicaties en referenties.

SPECIAAL voor Nederland: automatische SBG-aanlevering.