Dossierbeheer


Elektronisch Dossier

QIT online biedt een alles-in-één oplossing. Er is geen extra applicatie vereist voor het bijhouden van een Elektronisch Patiëntendossier. QIT online bevat een uitgebreide cliëntfiche waarin de belangrijke gegevens over leefsituatie, aanmelding, hulpvraag, diagnose en zorgtraject kunnen worden bijgehouden.
Bij de start van een traject krijgt de cliënt een algemene vragenlijst aangeboden waarin het merendeel van deze informatie bevraagd wordt. De cliëntantwoorden worden automatisch ingevoerd in de cliëntfiche, zodat manuele invoering door de hulpverlener niet nodig is.

>> Instructiefilmpje cliëntfiche

Er is tevens de mogelijkheid om een koppeling te voorzien met andere EPD-systemen. Contacteer ons voor meer informatie: info@qitonline.be

 

Verslaggeving

Hulpverleners kunnen per cliënttraject postsessienota's bijhouden van relevante inhoudelijke, relationele en procesmatige thema's. Deze nota's worden per sessie ingegeven, maar worden tevens automatisch samengevoegd in een overzichtsrapport dat kan gedownload en geprint worden.

>> Instructiefilmpje verslaggeving

 

Documententool

Het is ook mogelijk om standaard-documenten op te maken voor cliënten, hulpverleners en verwijzers en deze online te verzenden. Voor veel gebruikte documenten (zoals attesten, verwijsbrieven,...) zijn templates beschikbaar die eenvoudig gepersonaliseerd kunnen worden en voorzien van een eigen logo.
Tevens zijn lege templates beschikbaar om nieuwe documenten te genereren.

>> Instructiefilmpje documententool